در حال حاضر ناراحت ترینم. تلگرامم خراب شده و نمیتونم واردش بشم. دائم خطای Too Many Attempts میزنه. موندم چیکار کنم:|